Over Care Indonesia

Wij zijn de organisatie voor werving, selectie en detachering van Nederlands

sprekende Indonesische verpleegkundigen in Nederlandse zorginstellingen.

maak een afspraak
Icon

ONZE VERPLEEGKUNDIGEN

De verpleegkundigen van Care Indonesia vormen een enthousiast team van gekwalificeerde zorgverleners die goed Nederlands spreken en voldoen aan de eisen om te werken in de Nederlandse zorg. In het particuliere opleidingscentrum op Bali volgen de verpleegkundigen een opleiding tot verpleegkundige op MBO3 of op HBO niveau. Het opleidingscentrum werkt hierbij samen met het lokale universiteitsziekenhuis. Tijdens de vierjarige opleiding worden de kandidaten ook geschoold in de Nederlandse taal en werkcultuur alvorens zij worden gedetacheerd of geworven. Care Indonesia begeleid de zorgverleners tijdens het doorlopen van alle procedures die nodig zijn om in Nederland te kunnen werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de procedures van instanties als IND, UWV en Nuffic. Daarnaast zorgt Care Indonesia voor adequate huisvesting en activiteiten die de sociale integratie bevorderen. Alles wordt in het werk gesteld om een zo soepel mogelijke start bij de zorginstelling te verwezenlijken. De zorginstelling kan daarbij kiezen voor een detacheringstraject of werving & selectie tegen een eenmalige fee waarna de verpleegkundige rechtstreeks in dienst treedt bij de instelling. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten organisaties in de zorg. Waaronder: ziekenhuizen en andere instellingen.

VERPLEEGKUNDIGENenthousiaste vakkrachten
HBO VERPLEEGKUNDIGENBreed inzetbare professionals
MBO VERPLEEGKUNDIGENGekwalificeerde zusters

Kwalitatief Hoogwaardige Zorgverlening

De verpleegkundigen van Care Indonesia zijn enthousiast en gemotiveerd om in Nederlandse zorginstellingen aan de slag te gaan. Zij tonen inzet, ervaring en hebben de juiste kwalificaties. Dit alles tegen marktconforme tarieven. Of het nu gaat om MBO verpleegkundigen of verpleegkundigen op HBO niveau: zij zullen hun uiterste best doen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de zorginstellingen in Nederland waar zij werken. De taal is voor hen geen probleem. En dankzij de begeleiding van Care Indonesia op het gebied van huisvesting, integratie en omgang met formaliteiten en overheden, staat niets hen in de weg vanaf de start hoogwaardig mee te draaien in uw organisatie.

  • Goed opgeleid en gekwalificeerd

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

  • Gemotiveerd om aan de slag te gaan

meer weten?

Onze waarden

Zij helpen ons, wij helpen hen! Zorginstellingen worden ontlast en zorgprofessionals doen een schat aan ervaring, opleiding en training op. Een gedeelte van de professionals keert terug naar Indonesië na enkele jaren om daar hernieuwd een bijdrage te leveren. Zij ervaren hun tijd bij Nederlandse instellingen als een verrijking.

Het is ons oogmerk om zowel een bijdrage te leveren aan het verminderen van de druk op de Nederlandse zorg als om verpleegkundigen uit Indonesië te voorzien van een soepel begeleid proces naar goede arbeidsomstandigheden, een marktconforme beloning, kennis en training en een aangenaam verblijf in ons land.

Wij doen ons uiterste best om de best mogelijke wederzijdse match te creëren tussen verpleegkundigen enerzijds en zorginstellingen anderzijds. Zo helpen wij elkaar.

Meer info aanvragen

Wij vertellen u graag alles over Care Indonesia

Treed in contact met een van onze adviseurs voor een persoonlijk gesprek waarin alle ins en outs van onze dienstverlening aan bod komen. De adviseurs beantwoorden met plezier al uw vragen en leggen u graag uit wat de voordelen zijn van het inhuren van ons professionele zorgpersoneel.